Ha completado el 0% de este formulario
Aviso: La ejecución de JavaScript está deshabilitada en su navegador o en esta paǵina en concreto. Es posible que no pueda responder todas las preguntas del formulario. Por favor, verifique la configuración de su navegador.
Direcció escolar a les Illes Balears 2024

El present estudi té com a objectiu comprendre de manera integral i precisa la percepció de la direcció escolar en aspectes clau relacionats amb la gestió, lideratge i presa de decisions en l'àmbit educatiu. Aquest projecte s'inscriu en la recerca destinada a conèixer la percepció dels equips directius, l'eficàcia i confiança de les institucions educatives finançat per CFIRDE.

El qüestionari, desenvolupat en base a models existents i adaptat específicament per a aquesta investigació, cerca identificar les percepcions i opinions dels directors/es respecte a l'acompliment de la direcció escolar. S'abordaran temes com la comunicació, la presa de decisions, la motivació del personal, entre altres aspectes cabdals per al funcionament eficient de la institució educativa.

Com a director/a d'un centre educatiu, la seva col·laboració és de gran importància. Agraïm per endavant el seu temps i experiència per obtenir dades fiables en la recerca sobre la percepció de la direcció escolar en l' entorn educatiu.

Benvolgudes i benvolguts,

Vos demanam la vostra col·laboració emplenant el present qüestionari que té com a finalitat comprendre millor la direcció educativa a les Illes Balears. És per a això que hem creat una eina que té com objectiu analitzar diferents àmbits essencials de la direcció com la gestió del personal, autonomia de centre, confiança relacional, entre d'altres.

Vos demanam que contesteu de manera sincera i vos informam que les dades que ens aporteu mitjançant el present qüestionari seran tractades de manera confidencial.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Hay 90 preguntas en el formulario.